1. Polska 12 lotów
2. Wielka Brytania 10 lotów
3. Niemcy 2 loty